5 มิถุนายน 2023
พัฒนาผู้ประเมินภาย 8

ผู้อำนวยการที่ทำการการันตีมาตรฐานแล้วก็ประเมินประสิทธิภาพการศึกษาเล่าเรียน (สมศาสตราจารย์)

ข่าวเทคโนโลยี  กล่าวมาว่า สมศาสตราจารย์เดินหน้ายกฐานะมาตรฐานผู้ประเมินด้านนอกเพื่อสร้างความมั่นใจและความเชื่อมั่นให้กับโรงเรียนทั้งประเทศ โดยปรับปรุงและก็อบรมผู้ประเมินด้านนอกเกี่ยวกับการกระทำงานของผู้ประเมินด้านนอกใน 3 หน้าที่หน้าที่หลัก ตัวอย่างเช่น 1.ทางวิชาการ โดยผู้ประเมินข้างนอกควรมีวิชาความรู้ ความรู้ความเข้าใจในเชิงวิชาการที่เกี่ยวพันกับการคาดการณ์ สามารถกระทำการประเมินแล้วก็สะท้อนผลของการดำเนินงานของโรงเรียนด้วยความถูกต้องแน่ใจ แม่น ไม่อ้อมค้อม เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประมาณที่ สมศาสตราจารย์ระบุ และก็สามารถให้คำแนะนำเป็นรายโรงเรียน ที่ให้กับโรงเรียนนำไปปฏิบัติได้จริง

พัฒนาผู้ประเมินภาย 8

ดร.นันทากล่าวต่อว่าต่อขาน 2.ทางด้านเทคโนโลยี ซึ่งผู้ประเมินข้างนอกควรมีความชำนาญการใช้เทคโนโลยีที่ดี

ข่าวเทคโนโลยี  ปรับนิสัยให้ทันกับความเคลื่อนไหวตามช่วง แล้วก็ใส่รับกับแนวนโยบายของ สมศาสตราจารย์ สำหรับในการเคลื่อนไปสู่การเป็นหน่วยงานดิจิทัล ซึ่งได้ปรับปรุงระบบไอทีเพื่อเกื้อหนุนการวัดในทุกขั้นตอน ยกตัวอย่างเช่น ระบบไอทีเพื่อการคาดคะเนประสิทธิภาพข้างนอก (AQA) ระบบจัดเก็บรายงานประเมินตัวเอง (e-SAR) การพัฒนาระบบ Mobile Application (ONESQA-V) ฯลฯ และก็ 3. ผู้ประเมินด้านนอกสะท้อนภาพลักษณ์ของ สมศาสตราจารย์ ในระหว่างการกระทำงาน ด้วยกระบวนการทำหน้าที่เป็นกระจกสะท้อนประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเล่าเรียนรวมทั้งเป็นผู้เสียสละคำแนะนำกับโรงเรียนอย่างแม่นยำตรงประเด็น ภายใต้ “ความเป็นเพื่อนแท้” รวมทั้ง “ไม่สร้างภาระหน้าที่กับโรงเรียน” ด้วยเหตุว่าผู้ประเมินด้านนอกนับว่าเป็นผู้แทน สมศ

แนะนำข่าวเทคโนโลยี อ่านเพิ่มเติมคลิ๊กเลย :  “ECSTAR” จับมือพันธมิตร เห็นพ้องหนุนกิจการอวกาศให้เป็นรูปธรรม

Related News