5 มิถุนายน 2023

ย้ำชัดไม่ได้เก็บภาษีคนไปนอก แค่ประเมินผลสัมฤทธิ์กฎหมาย

เศรษฐกิจ  นายวินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ รองอธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า การเปิดรับฟังความคิดเห็นพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) ภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2526 นั้น เป็นการดำเนินการตามรัฐธรรมนูญปี 2560 และ พ.ร.บ.หลักเกณฑ์การจัดทําร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ.2562 เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย ซึ่งเป็นการตรวจสอบความเหมาะสมของเนื้อหากฎหมายในด้านต่างๆเท่านั้น ไม่ได้เป็นการเตรียมการจัดเก็บภาษีการเดินทางแต่อย่างใด นอกจากนี้ ในปี 2567 กรมเตรียมเปิดรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์กฎหมายอีก 2 ฉบับ ได้แก่ พ.ร.บ.ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม และ พ.ร.บ.ภาษีการรับมรดก สำหรับสาระสำคัญของ พ.ร.ก.ภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร ข่าวเศรษฐกิจ  ที่ได้กำหนดภาษีการเดินทางไว้ไม่เกินครั้งละ 5,000 บาทนั้น ได้ออกกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีการเดินทางไว้ ดังนี้ การเดินทางทางอากาศ ครั้งละ 1,000 บาท และทางบกหรือทางนํ้า ครั้งละ 500 บาท ซึ่งได้ประกาศยกเว้นการจัดเก็บตั้งแต่ออกกฎหมายจนถึงปัจจุบัน

แนะนำข่าวเศรษฐกิจ อ่านเพิ่มเติมคลิกเลย : ชวนเปิปจีไอ “ทุเรียนทะเลหอย”