23 กุมภาพันธ์ 2024

ม.กรุงเทพ เผยกุญแจสู่อนาคตของคนรุ่นใหม่ เน้นเก่งรอบด้าน สร้างตัวตนจากแพชชั่น คิดสร้างสรรค์ รู้จักยืดหยุ่น

ออกแบบ ปัจจุบันโลกการทำงานได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ทั้งด้านการแข่งขันในโลกธุรกิจ สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเทคโนโลยีใหม่ ทำให้องค์ความรู้และรูปแบบการเรียนรู้เดิมในมหาวิทยาลัย ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของคนรุ่นใหม่ และองค์กรต่างๆ ต้องการบุคคลากรที่มีทักษะเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่หมุนผ่านไปอย่างรวดเร็ว มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จึงได้แนะนำทักษะและการเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ ที่จะเข้ามาช่วยรับมือกับทุกการเปลี่ยนแปลงในโลกอนาคต ดังต่อไปนี้ ค้นหา แพชชั่น เลือกเรียนในสิ่งที่ชอบ ผศ.สรรเสริญ มิลินทสูต รองอธิการบดีอาวุโสด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เผยถึงเทรนด์การศึกษาและทักษะสำคัญในโลกยุคใหม่ว่า จุดเริ่มต้นที่เราจะรู้ว่าอะไรคือทักษะที่สำคัญในโลกอนาคต คือการที่เราควรให้ความสำคัญกับการหาแพชชั่น (Passion) หาสิ่งที่ตัวเองรัก ถ้าเราทำอะไรด้วยแพชชั่น จะทำให้เราสู้กับปัญหาหรืออุปสรรคได้ดีกว่า ไม่ว่าอนาคตจะมีเรื่องอะไรใหม่ๆ เข้ามา เราก็พร้อมจะเรียนรู้ “สำหรับคนรุ่นใหม่ที่สามารถเรียนรู้เรื่องต่างๆ ได้จากอินเทอร์เน็ต อาจมีความยากในการที่บอกว่า แพชชั่น ตัวเองคืออะไร ดังนั้นการทดลองเรียนรู้ ลงมือทำให้หลากหลาย ช่วยทำให้เราค้นหาตัวเองเจอ และระหว่างการค้นหาเราอาจจะค้นพบหลายแพชชั่นก็ได้ และแพชชั่นอาจจะเปลี่ยนได้ในอนาคต เมื่อเจอสิ่งใหม่แล้วได้ลงมือทำ ม.กรุงเทพ จึงเน้นการเรียนการสอนที่ให้นักศึกษาได้ลงมือทำ ค้นหาความถนัดของตัวเองและสนับสนุนการมองในมุมกว้าง เพิ่มองค์ความรู้และทักษะหลากหลายศาสตร์ เสริมความสามารถในอาชีพได้ดีขึ้น เช่น เรียนการท่องเที่ยว แต่ได้ศึกษาการทำคอนเทนต์แบบนิเทศศาสตร์ ต่อยอดไปสู่อาชีพบล็อกเกอร์ ยูทูบเบอร์ สายท่องเที่ยวได้ หรือ กิจกรรม D.O.T. Project ที่เด็กบริหารธุรกิจและเด็กนิเทศได้มาทำโปรเจคร่วมกัน, กิจกรรม Blender to Metaverse ที่คณะสถาปัตย์ วิศวะ และ ไอที ได้มาทำงานออกแบบโลกเสมือนร่วมกัน, BU x Workpoint Creative Sandbox และอื่นๆอีกมาก
ในขณะเดียวกัน การเรียนในมหาวิทยาลัยเป็นการเรียนที่อยู่ร่วมกับคนที่มีความหลากหลาย ทำให้เราได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเปิดมุมมองใหม่ๆ ได้เจออาจารย์และวิทยากรที่มีประสบการณ์ในสายงานตรงๆ ได้ทำงานกลุ่ม ร่วมกิจกรรมที่จะทำให้เราเปิดมุมมองที่มีต่ออาชีพที่เราใฝ่ฝัน และมีประสบการณ์ที่พร้อมทำงานได้ทันทีเมื่อเรียนจบ” ผศ.สรรเสริญ กล่าว

ความยืดหยุ่น คือทักษะใหม่ที่ช่วยให้อยู่รอด ปัจจุบัน วิธีคิด และการเรียนรู้ แบบเดิม ไม่สามารถตอบสนองคนในยุคปัจจุบันได้ จากที่เคยใช้เนื้อหาตำราต่างๆ เป็นตัวตั้งหลักสูตรขึ้นมา ข่าวออกแบบ  แต่วันนี้วิชาต่างๆ มีความล้าสมัยไปอย่างรวดเร็ว เพราะรูปแบบการทำงาน รวมทั้งการเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก ผศ.สรรเสริญ แนะนำต่อว่า นอกจากเรื่องของแพชชั่นแล้ว คนรุ่นใหม่จำเป็นต้องมีสิ่งที่เรียกว่า ทักษะความยืดหยุ่น เพื่อต่อยอดไปสู่การเรียนรู้สิ่งใหม่ ได้อย่างไม่สิ้นสุด ซึ่งทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพเริ่มจับมือพูดคุยกับภาคเอกชนและองค์กรต่างๆ ถึงความต้องการทักษะในการทำงานใหม่ๆ ว่ามีความต้องการด้านใดบ้าง เพื่อนำมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย รวมทั้งเราต้องมองไปถึงอนาคตในอีกหลายปีข้างหน้า หากมีการเปลี่ยนแปลง ที่ไม่เหมือนกับที่นักศึกษาได้เรียนรู้จากมหาวิทยาลัยใน 4 ปี ถ้าเป็นแบบนี้แล้วเราจะทำเช่นไร “ซึ่งแนวทางแก้ปัญหาดังกล่าว ทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพได้ปรับหลักสูตรการเรียนการสอน ที่จะมีการนำองค์ความรู้ใหม่ ใช้ได้จริงในภาคเอกชนมาสอน ทำให้นักศึกษาเมื่อเรียนจบออกไปแล้ว มีประสบการณ์และความรู้ที่สามารถทำงานจริงได้ทันที แต่ในขณะเดียวกันทั้งตัวสถาบันการศึกษาและองค์กรต่างๆ ก็ต้องมองไปข้างหน้าถึงเทรนด์ในอนาคต ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเช่นไร ในจุดนี้เอง การสอนเรื่องความยืดหยุ่น รู้จักการนำทักษะที่มีไปประยุกต์ใช้กับความต้องการของตลาด และเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่ตลอดเวลาไปทั้งชีวิต จะไม่มีวันเป็นคนที่ตกยุค ตกงานในอนาคตอย่างแน่นอน” ผศ.สรรเสริญ กล่าว ความคิดสร้างสรรค์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำคัญอย่างไร เมื่อโลกเปลี่ยนแปลง ไม่เพียงแต่อาชีพจะเปลี่ยนไป ความคิดสร้างสรรค์จะช่วยทำให้เรา พร้อมประยุกต์ พลิกแพลง ต่อยอดความรู้และไอเดีย ให้ตอบโจทย์สถานการณ์ใหม่ๆได้ดีกว่า มองเห็นโอกาส และคิดหาแนวทางในการแก้ปัญหาให้กับลูกค้าใหม่ๆ ได้เสมอ เพราะทุกครั้งที่มีอาชีพ เทคโนโลยี หรือรูปแบบการทำงานหรือใช้ชีวิตแบบใหม่ ย่อมต้องมีปัญหาใหม่ ให้เราหาทางแก้ไขเสมอ ดังนั้นการมีความคิดสร้างสรรค์จึงเป็นสิ่งสำคัญ ช่วยทำให้เราไม่ยึดติด กล้าที่จะเปลี่ยนแปลง รู้จักความยืดหยุ่นในการทำงาน ทำให้เกิดผลงานที่มีความสร้างสรรค์เป็นที่ต้องการของทุกคน ที่ ม.กรุงเทพ เราจึงเน้นสร้างสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้กับนักศึกษา การเรียนรู้ตลอดชีวิต ช่วยทำให้เราเป็นคนที่ไม่ตกยุค ในฐานะที่มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งการเรียนรู้ ผู้เรียนสามารถปรับรูปแบบการเรียนให้ตรงกับความสนใจ และสร้างรูปแบบการเรียนรู้เฉพาะตัวได้ เพราะแต่ละคนมีรูปแบบการเรียนรู้ที่ไม่เหมือนกัน มหาวิทยาลัยต้องทำตัวให้เป็นแหล่งความรู้ที่นักศึกษาสามารถกลับมาเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต เพราะในอนาคตพวกเขาจะต้องหาความรู้ เพิ่มเติมทักษะใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา ในโลกอนาคตเราจะพบกับการเปลี่ยนแปลงอย่างไร้ขอบเขต การยึดติดกับบางสิ่งบางอย่างไม่มีทางทำให้เราไปรอด

แนะนำข่าวออกแบบ อ่านเพิ่มเติมคลิกเลย : เด็กๆ เฮ! ลานกีฬาริมเจ้าพระยา โบสถ์กาลหว่าร์ เขตสัมพันธวงศ์ เปิดแล้ว