4 ธันวาคม 2023

จับตา ค่าไฟฟ้าสีเขียว “UGT 2 อัตรา” ลงทุนพลังงานสะอาด

เศรษฐกิจ ย้อนไปเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ซึ่งมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มีมติเห็นชอบแนวทางการกำหนดอัตราค่าบริการไฟฟ้าสีเขียว (Utility Green Tariff) ในโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าขายปลีก โดยมอบให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) กำหนดองค์ประกอบและโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าสีเขียว รวมถึงการจัดสรรต้นทุนการให้บริการแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไปที่ครอบคลุมต้นทุนสาธารณะ และวิธีการและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการ พิจารณากำกับดูแลภายใต้ พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 เพื่อให้โปร่งใสและเป็นธรรม นิยามบริการไฟฟ้าสีเขียว “นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์” เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) อธิบายว่า Utility Green Tariff หรือ UGT คือแนวทางการกำหนดอัตราค่าบริการไฟฟ้าสีเขียว ในโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าขายปลีก เป็นการทำพลังงานไฟฟ้าสีเขียวขนาดใหญ่ เพื่อตอบสนองการลงทุนพลังงานสะอาด และบริษัทต่างประเทศซึ่งจะสามารถกำหนดได้ว่าเป็นการใช้ไฟฟ้าสีเขียว เเละช่วยเหลือประเทศในการลด green house gas ตามมาตรการที่ไม่ใช่การกีดกันทางการค้า มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ปี 2030 เพื่อรักษาพลังงานอย่างมั่นคง สะดวก ไม่สะดุด “หลาย ๆ โรงงานที่มีการใช้ไฟฟ้าเยอะ อาจจะไม่สะดวก หากติดตั้งโซลาร์เยอะ การใช้ 24 ชม.ไม่สามารถคอมไบน์ได้ตลอด โดย Utility Green Tariff จะมีภาครัฐจัดการให้ ซึ่งปัญหาที่ผ่านมาพบว่าหากเราจะใช้ไฟสีเขียวต้องสร้างเองนั้นใช้เวลา 2-3 ปีกว่าจะเสร็จ ข่าวเศรษฐกิจ แต่โครงการนี้จะเลือกแล้วจะซื้อได้เลย โดยโครงการนี้จะอยู่ภายใต้การกำกับของ กกพ. แน่นอนว่าจะสะท้อนต้นทุน เเข่งขันได้ ทั้งที่ใช้ไฟสีเขียวและไม่ได้ใช้ไฟสีเขียวอย่างเป็นธรรม” แต่ข้อเสียส่วนนี้ส่วนใหญ่จะเป็นโครงการที่มีการจำหน่ายเชิงพาณิชย์ (COD) แล้ว ซึ่งหลายองค์กรอาจจะเห็นว่าไม่ช่วยลดเท่าไหร่ จึงได้มีข้อที่ 2 ให้สามารถแบ่งได้ตามความต้องการ คือ 2.อัตราค่าบริการไฟฟ้าสีเขียวจากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนใหม่ ที่เรารับซื้อประมาณ 5,000 เมกะวัตต์ที่ยังไม่ COD เป็นการให้บริการพลังงานไฟฟ้าและ REC ซึ่งมาจากแหล่งเดียวกัน โดยผู้ใช้ไฟฟ้าต้องเจาะจงกลุ่มโรงไฟฟ้า (portfolio) ในการรับบริการ และอัตราค่าบริการกำหนดจากต้นทุนการให้บริการพลังงานไฟฟ้าและ REC ของแต่ละ portfolio รวมถึงองค์ประกอบอื่น ๆ ตามที่ กกพ. จะกำหนดต่อไป ส่วนนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับประเทศชาติโดยรวม และได้รับความสนใจจากนักลงทุนมากกว่า

แนะนำข่าวเศรษฐกิจ อ่านเพิ่มเติมคลิกเลย : กรมพัฒน์ฯ แจงต่างชาติทำธุรกิจต้องได้รับอนุญาตก่อน ฝ่าฝืนจำคุกไม่เกิน 3 ปี